Krijoni sajtin tuaj përmes blloqesh

Krijoni sajtin tuaj përmes blloqesh

“Mëllaga të Kuqe” nga Bertë Morizo
“Në Pyllin e Bulonjës” nga Bertë Morizo
“Grua e Re në Vjollcë” nga Bertë Morizo

Shtoni rregullsi blloku

Rregullsitë e blloqeve janë grupe blloqesh të konceptuar paraprakisht. Që të shtoni një të tillë, përzgjidhni butonin Shtoni Bllok [+] te paneli në krye të përpunuesit. Kaloni te skeda Rregullsi nën shtyllën e kërkimit, dhe zgjidhni një rregullsi.

U vini kornizë figurave tuaja

Twenty Twenty-One përfshin anë të hijshme për lëndën tuaj. Pasi të keni përzgjedhur një bllok Figurë, hapni panelin “Stile” brenda anështyllës së Përpunuesit. Përzgjidhni stilin “Kornizë” të bllokut që të aktivizohet.

Mbivendos shtylla

Twenty Twenty-One përfshin gjithashtu një stil mbivendosje për blloqe shtyllash. Pasi të keni përzgjedhur një bllok Shtylla, hapni panelin “Stile” brenda anështyllës së Përpunuesit. Zgjidhni stilin “Mbivendosje” të bllokut që ta provoni.

Call Now Button