Dokumentet e nevojshme

Ne marrim për sipër përgjegjësinë mbi procedurat administrative dhe kujdesemi për të gjitha dokumentet

Lista e dokumenteve të rëndësishme:

✓  Pasaportë ose letërnjoftim i personit të vdekur.
✓  Për personat e pamartuar ose të mitur: çertifikatën zyrtare të lindjes, për shtetasit e huaj kërkohet përkthimi
✓  Për personat e martuar: gjithashtu çertifikatën e lindjes si dhe çertifikatën e martesës.
✓  Për personat e ve: çertifikatën e lindjes si dhe çertifikatën e martesës, gjithashtu edhe çertifikatën e vdekjes të bashkëshortit/es.
✓  Personat e divorcuar: çertifikatën e lindjes dhe të martesës dhe dekretin përkatës të divorcit.
✓  Çertifika e vdekjes e marré nga spitalo ose mjeku i familjes.
✓  Autorizimi – mundeni ta bëni online. (më shpejt)

Në bashkëpunim me doganat, transportimi i kufomave nga toka bëhet në mënyrë korrekte.


Duke marrë parasysh faktorë të ndryshëm si koha dhe shpenzimet, ju këshillojmë në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe gjejmë zgjidhjen më të mirë.

Autorizimi - Bestattungsauftrag / Vollmacht

Ne kemi nevojë për një autorizim për ne që të jemi në gjendje të fillojmë me dokumente sa më shpejt që të jetë e mundur. Ju lutemi KLIKO KËTU për të shkarkuar formularin.

Call Now Button